ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ບໍລິສັດນຸ້ນທອງ ການຄ້າ

 • ບໍລິສັດ ນຸ້ນທອງ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອ ປີ ຄສ 2003 ສະຖານທີ່ຕັ້ງທຳອິດ ແມ່ນ ທີ່ປາກເຊ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ ຂະຫຍາຍ ສາຂາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ໃນ ປີ ຄສ 2008 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ.
 • ບໍລິສັດ ນຸ້ນທອງ ມີ ບໍລິສັດ ໃນເຄືອຂ່າຍ ຄື RCT Trading ມີສາຂາ ຢູ່ ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ, ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ທີ່ ສຳຄັນ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ ມີ RCT ເປັນຕົວແທນ ດັ່ງກ່າວ:
 • EURO Plan Food
 • Hentage Shack Food
 • John Son + John Son
 • Malee Sampran
 • Garnesn intertrad
 • Fershary Roll
 • Nabati
 • Sada Thai Sugar
 • Flower Food
 • First confeetion
 • Nature gilfi
 • Mear pranom
 • D – Cash
 • Morning D

ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງສ້າງຕັ້ງເພື່ອການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໃນສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂໍຂອບໃຈ

 

Tarell Basham Womens Jersey